Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0


Ishodi učenja:

- Objašnjava osnovne pojmove iz oblasti estetike; - Opisuje osnovne teorijske koncepte iz oblasti estetike; - Razlikuje estetsku i umjetničku vrijednost; - Procijenjuje estetsku vrijednost umjetničkih djela, koristeći različite estetičke teorije; - Upotrebljava stručnu literaturu iz oblasti estetike, konkretno tumači nalaze publikovanih istraživanja

ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ2x1
10S+1P