Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ2x1
15B+5S+1P

Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0

ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
SRĐAN DARMANOVIĆ2x1
10B
2x1
10B

Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
 ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Opisati osnovne pojmove iz područja gerijatrije i gerontologije; - Objasniti osnovne karakteristike demografskog, biološkog, psihološkog i socijalnog starenja; - Razlikovati fiziološke i patološke promjene u starijoj dobi ; - Prepoznati najčešće zdravstvene probleme starijih osoba; - Procijeniti potrebe, planirati, sprovoditi i vrednovati integrisanu zaštitu starijih osoba; - Primijeniti mjere prevencije za starije osobe


ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
NEBOJŠA KAVARIĆ2x1
6S+1P

Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
NEDA ANDRIĆ1x1
1B

Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
NEDA ANDRIĆ

Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

ANGAŽOVANO OSOBLJE


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
JOVANA SVRKOTA2x1
13B
BOJANA FEMIĆ RADOSAVOVIĆ2x1
13B