Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
 ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analiziraju i razumiju označitelje evropskog kulturnog identiteta. - Identifikuju osnovne indikatore kulturnog razvoja i razumiju modele evropskih kulturnih politika. - Analiziraju i razumiju intekulturne platforme i umjetničke projekte koji emaniraju vrijednosti savremenih kulturnih politika. - Analiziraju i razumiju metodologiju konstituisanja kulturne politike kao jedne od važnih javnih politika u savremenom društvu. - Analiziraju i kreativno promišljaju programe u oblasti kulture u lokalnom, nacionalnom, regionalnom i evropskom kontektu.