MASTER STUDIJE


NOVINARSTVO


ANALIZA MEDIJSKOG DISKURSA


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
DUBRAVKA VALIĆ-NEDELJKOVIĆ


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0

ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
ANETA SPAIĆ2x1
17B
IVAN JEKNIĆ2x1
17B