Engleski jezik stručni III

sa studentima III godine Fakulteta političkih nauka svih smjerova:

Politikologija i međunarodni odnosi

Socijalna politika i socijalni rad

Medijske studije i novinarstvo.


Predavač

Prof. dr Igor Lakić.


Engleski jezik stručni III


sa studentima III godine Fakulteta političkih nauka svih smjerova:


Politikologija i međunarodni odnosi


Socijalna politika i socijalni rad


Medijske studije i novinarstvo.
Predavač


Prof. dr Igor Lakić.