Engleski jezik stručni I

sa studentima  svih smjerova, dakle a) Politikologija - Međunarodni odnosi, b) Socijalna politika i socijalni rad i c) Medijske studije i novinarstvo.

Predavač Prof. dr Vesna Bulatović.

Engleski jezik stručni I

sa studentima II godine Fakulteta političkih nauka svih smjerova:

Politikologija i međunarodni odnosi

Socijalna politika i socijalni rad

Medijske studiej i novinarstvo.


Predavač

Prof. dr Vesna Bulatović