Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
 

ANGAŽOVANO OSOBLJE


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
JULIJA CEROVIĆ SMOLOVIĆ2x1
40B+5P
NEMANJA BATRIĆEVIĆ1x1
40B+5P

Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0


Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Prepozna značenje i objasni smisao najvażnijh instituta porodičnog prava u pravnom sistemu; - lzdvoji i objasni osnovna načela uredenja bračnih i porodičnih odnosa; - Prepozna smisao i duh pozitivnopravnih rješenja porodičnih odnosa i prava djeteta; - Objasni najvažnija prava djeteta i specifičnost postupaka njihove zaštite; - Opiše i objasni oblike zaštite djece bez roditeljskog staranja; - Objasni razloge donošenja porodično-pravnih propisa i identifikuje pravce razvoja porodičnog prava; - Imenuje vrste postupaka u porodičnom pravu i prepozna njihovna osnovna značenja i specifičnosti; - Prepozna i objasni uloge koje ima organ starateljstva u postupcima iz porodićno-pravnih odnosa

ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
RADOJE KORAĆ
Prikaz 1 do 1 od ukupno 1 elemenata


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
 ECTS katalog

Ishodi učenja:

ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
ANA ČEKEREVAC2x1
31B+3S+11P
2x1
31B+3S+11P

Predmet Psihologija

Predavač dr Jelena Mašnić.