Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ1x1
5B
VESNA BOŠKOVIĆ
2x1
5B
1x1
5B