Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Raspoznaje osnovne grafičke pojmove kroz grafičku tehnologiju duboke štampe i crtež. 2. Odabere materijal i alat za tehnike duboke štampe. 3. Primijeni organizaciju rada u grafičkoj radionici kao i prevenciju i manipulaciju štetnih i otrovnih materijala u grafici. 4. Istraži likovnu morfologiju posebnost likovno-grafičkog izraza i upoznavanje sa tehnološkim mogućnostima duboke štampe kroz likovnu pedagogiju.

PRIKAŽI JOŠ

ANGAŽOVANO OSOBLJE


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ2x1
12B+1S
MARIJA KAPISODA2x1
12B+1S