Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MILICA VUKČEVIĆ2x1
20B+2P
TATJANA RADOJEVIĆ3x1
20B+2P