Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ1x1
6B
VESNA BOŠKOVIĆ2x1
6B