Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Razumije i prepozna primarnu ulogu potrošača u razmjeni.
 2. Prepozna i analizira interne i eksterne faktore uticaja na ponašanje potrošača. 3. Razumije i analizira načine i kanale komuniciranja sa potrošačima. 4. Razumije ulogu i značaj koju dizajn ima u marketingu.

ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
BOJANA FEMIĆ RADOSAVOVIĆ2x1
3B
1x1
3B