Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije osnovne pojmove iz oblasti psihomotorike; 2.Shvati zakonitosti čovjekovog razvoja u antropogenezi, filogenezi i ontogenezi; 3.Razumije neuromehaničke i neuropsihološke osnove pokreta; 4.Analizira povezanost psihomotoričkih sposobnosti i ostalih antropoloških karakteristika; 5.Razvije jasnu predstavu o karakteristikama razvoja čovjekove motorike; 6.Ovlada osnovama primjene savremenih dijagnostičkih metoda u psihomotorici

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN KRIVOKAPIĆ2x1
12B