Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
LJILJANA VUJADINOVIĆ2x1
4S+10P
2x1
4S+10P