Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA GVOZDENOVIĆ2x1
1B
1x1
1B