Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
1B
1x1
1B