Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MILICA VUKČEVIĆ1x1
20B
SAŠA MILIĆ3x1
20B
TATJANA NOVOVIĆ3x1
20B