Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MILENA KRTOLICA1x1
20P
VERA RADOVIĆ3x1
20P