Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Objasni osnovne specifičnosti nastave italijanskog jezika za crnogorske govornike; 2. Opiše osnovne elemente planiranja nastave stranog/italijanskog jezika; 3. Procijeni vrednosti didaktičkih materijala u nastavi stranog/italijanskog jezika; 4. Opiše osnovna načela organizovanja nastave stranih jezika; 5. Primijeni usvojene instrumente za samostalno formiranje nastavnih materijala; 6. Primijeni usvojene mehanizme za samostalno rukovođenje nastavom italijanskog jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA TOMANOVIĆ4x1
6B
GORDANA LUBURIĆ2x1
6B