Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
JOVANA JOVOVIĆ2x1
31B+1S+4P
MILICA DROBAC-PAVIĆEVIĆ2x1
31B+1S+4P


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
VLADIMIR BAKRAČ2x1
31B+1P

Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
JOVANA JOVOVIĆ2x1
31B+2S+24P
VASILIJE GVOZDENOVIĆ3x1
31B+2S+24P