Semestar: 6

 ECTS: 5

Status: Izborni

Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
NIKOLA MIJANOVIĆ2x1
18B+2S+1P
SANJA ČALOVIĆ2x1
18B+2S+1P

Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MILICA VUKČEVIĆ2x1
17B+1P
TATJANA RADOJEVIĆ3x1
17B+1P


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MILENA KRTOLICA2x1
17B+1P
JOVANA MAROJEVIĆ3x1
17B+1P

Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
SANJA ČALOVIĆ1x1
17B+1S
JOVANA MAROJEVIĆ2x1
17B+1S