Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
JELENA IVANOVIĆ2x1
21B+1S
2x1
21B+1S


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
JOVANA MAROJEVIĆ1x1
20B+3S+1P
TATJANA NOVOVIĆ3x1
20B+3S+1P


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MILICA VUKČEVIĆ2x1
18B+2S+1P
SANDRA BJELAN-GUSKA3x1
18B+2S+1P


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
JELENA MAŠNIĆ3x1
15B+3P
2x1
15B+3P


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ
SAŠA SIMOVIĆ2x1