Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
ANA MILJKOVAC2x1
4B+6S
OLIVIJA IVANOVIĆ1x1
4B+6S

Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MARIJA BUBANJA1x1
2S+3P
MILOVAN LJUBOJEVIĆ1x1
2S+3P