Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MARIJAN PREMOVIĆ2x1
36B+2P

Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
NOVAK ADŽIĆ2x1
36B+1S+4P
ŠERBO RASTODER2x1
36B+1S+4P


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
IVAN TEPAVČEVIĆ3x1
36B+1S+20P
MARIJAN PREMOVIĆ3x1
36B+1S+20P

Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
ADNAN PREKIĆ2x1
36B+7P
MARIJAN PREMOVIĆ3x1
36B+7P