Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
TATJANA NOVOVIĆ2x1
2S
4x1
2S


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+3+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
TATJANA NOVOVIĆ4x1
2S
3x1
2S