Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za specijalizovane hotele. Analizirati osnovnu ponudu specijalizovanih hotela. Analizirati dodatnu ponudu specijalizovanih hotela. Upoređivati specifičnosti upravljanja između različitih tipova specijalizovanih hotela.


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
ALEKSA VUČETIĆ3x1
17S+1P
1x1
17S+1P

Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0

Ishodi učenja:

Poznaje i pravilno interpretira osnovne pojmove vezane za globalizaciju u turizmu i hotelijerstvu - Razumije socio-ekonomski aspect globalizacije i evaluira promjenljive odnose na globalnom turističkom tržištu - Interpretira zakonitosti koji odlikuju turizam na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou - Analizira koncepte važne za poslovanje multinacionalnih korporacija u turizmu i hotelijerstvu


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ3x1
17S+3P
1x1
17S+3P

Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0

Ishodi učenja:

Studenti koji odslušaju predmet i polože ispit su osposobljeni da: - Razlikuju menadžersko, troškovno, finansijsko i porezno računovodstvo, - Objasne i interpretiraju različite vrste troškova koji se javljaju u poslovanju hotelsko-turističkog preduzeća, - Izrade kalkulacije proizvoda, usluga i sl., - Primijene različite metode obračuna troškova, - Pripreme odgovarajuće dnevne, sedmične i mjesečne izvještaje za pojedine vrste centara odgovornosti u hotelsko-turističkom preduzeću, - Izrade mjesečni izvještaj o poslovanju hotelsko-turističkog preduzeća, - Razumiju važnost i korisnost informacija iz internih izvještaja.


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
TATJANA STANOVČIĆ3x1
17S+3P
1x1
17S+3P

Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
GORAN RADOVIĆ
3x1
17S+2P
1x1
17S+2P

Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da vladaju tehničko tehnološkim principima gastronomije


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
VESNA VUJAČIĆ3x1
17S+2P

Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0

Ishodi učenja:

Očekuje se da student posle položenog ispita Principi pravilne ishrane u turizmu: Pravilno tumačiti i interpretirati Cindi program i piramidu pravilne ishrane. Analizirati različite ponude hrane po nutritivnoj vrednosti. Na osnovu teorijskog znanja praktično primjenjuje pojedine standarde u hotelijerstvu. Nastavlja samostalno razvijati stečena znanja.


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
VESNA VUJAČIĆ3x1
17S+2P
1x1
17S+2P