Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0

Ishodi učenja:

Poznaje i pravilno interpretira osnovne pojmove vezane za globalizaciju u turizmu i hotelijerstvu - Razumije socio-ekonomski aspect globalizacije i evaluira promjenljive odnose na globalnom turističkom tržištu - Interpretira zakonitosti koji odlikuju turizam na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou - Analizira koncepte važne za poslovanje multinacionalnih korporacija u turizmu i hotelijerstvu


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ3x1
28S+2P
1x1
28S+2P

Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0

Ishodi učenja:

Studenti koji odslušaju predmet i polože ispit su osposobljeni da: - Razlikuju menadžersko, troškovno, finansijsko i porezno računovodstvo, - Objasne i interpretiraju različite vrste troškova koji se javljaju u poslovanju hotelsko-turističkog preduzeća, - Izrade kalkulacije proizvoda, usluga i sl., - Primijene različite metode obračuna troškova, - Pripreme odgovarajuće dnevne, sedmične i mjesečne izvještaje za pojedine vrste centara odgovornosti u hotelsko-turističkom preduzeću, - Izrade mjesečni izvještaj o poslovanju hotelsko-turističkog preduzeća, - Razumiju važnost i korisnost informacija iz internih izvještaja.


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
TATJANA STANOVČIĆ3x1
28S
1x1
28S

Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
ĐURĐICA PEROVIĆ3x1
28S+1P

Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: definiše osnovne pojmove vezane za civilizaciju i jezik; nabroji jezičke porodice i prepozna značaj velkih svjetskih jezika u prošlosti i danas; analizira prožimanje različitih civilizacija i jezika; uporedi običaje pripadnika različitih jezičkih grupa u poslovnoj komunikaciji; osmisli i prikaže u skladu sa sopstvenim interesovanjima i poznavanjem stranih jezika tematiku koju će obraditi kao novi sadržaj u ponudi kulturnog turizma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVONA JOVANOVIĆ2x1
20B+5S+55P
1x1
20B+5S+55P