Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA VUKČEVIĆ
2x1
40B+8S
SANJA PEKOVIĆ3x1
40B+8S

Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA SIMOVIĆ2x1
2B+1S
ĐURĐICA PEROVIĆ3x1
2B+1S


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
10B
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ3x1
10B

Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA STANOVČIĆ3x1
12B+3S
Saradnik Mileva Manojlović

Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
ILIJA MORIC3x1
12B+4S
2x1
12B+4S

Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
13B+2S
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ3x1
13B+2S


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
30B+4S
VESNA VUJAČIĆ3x1
30B+4S