Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
 
Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA Š. VUČETIĆ

Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
50B+16P
VESNA VUJAČIĆ3x1
50B+16P


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA SIMOVIĆ3x1
50B+7P
ĐURĐICA PEROVIĆ3x1
50B+7P


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
44B+9P
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ3x1
44B+9P