Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Ishodi učenja:

Studenti koji odslušaju predmet i polože ispit su osposobljeni da razumiju i analiziraju finansijske izvještaje pomoću osnovnih instrumenata analize finansijskih izvještaja. Program predmeta je prvenstveno orjentisan na osposobljavanje budućih menadžera u turizmu i hotelijerstvu da znaju ocijeniti finansijski položaj i uspješnost poslovanja hotelsko – turističkog preduzeća u funkciji povećanja uspješnosti poslovanja i izbjegavanja poslovnih rizika.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA STANOVČIĆ3x1
83B+22S+23P
MILEVA MANOJLOVIĆ

Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Definise ključne pojmove i procese koji su bitni u sistemu upravljanja kvalitetom 2) Prepozna različite dimenzije menadzmenta kvaliteta neophodne za upravljanju kvalitetom usluga 3) Prepozna važnost kvaliteta u postizanju konkurentske prednosti 4) Prepozna standarde u turizmu i njihovu znacajnost za turističke usluge– ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 5) Definise i uporediti elemente integriranog sistema upravljanja

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA VUKČEVIĆ
2x1
83B+16S+21P
SANJA PEKOVIĆ3x1
83B+16S+21P

Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MILOŠ BIGOVIĆ2x1
94B+16S+48P
1x1
94B+16S+48P

Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DRAKULOVIĆ1x2
78B+20S+14P
SANELA PEJAKOVIĆ2x1
78B+20S+14P

Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA2x1
48B+3S+3P
1x1
48B+3S+3P

Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da na italijanskom jeziku: - razumije značajan dio informacija (pročitanih ili iskazanih u razgovoru na standardnom jeziku, ukoliko je riječ o njemu donekle poznatim temama - relativno vješto učestvuje u svakodnevnoj komunikaciji (iskaže svoje stavove, izrazi želje, da savjete, zatraži uslugu, opravda svoje ponašanje, ponudi alternativna rješenja u određenim situacijama) - objasni drugoj osobi kako da se orijentiše u prostoru - sastavi CV i motivaciono pismo

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA LUBURIĆ

Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da sluša, čita, učestvuje u razgovoru, povezano govori i piše na francuskom jeziku na nivou B1-2 skale ZEO u kontekstu svoje struke (turizma i hotelijerstva)

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVONA JOVANOVIĆ2x1
9B+2S+1P
1x1
9B+2S+1P

Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ana Djordjevic
2x1
16B+3S+2P
1x1
16B+3S+2P


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+2+0
Duplikat:
 ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon obavljene stručne prakse studenti će imati bolje razumijevanje radnih procesa u privredi kao i očekivanih znanja prilikom zapošljavanja i razvijati sposobnosti primjene znanja stečenih u toku obrazovanja na fakultetu

ANGAŽOVANO OSOBLJE


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
VESNA VUJAČIĆ
JELENA VUJOŠEVIĆ

Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
ILIJA MORIC3x1
19S+36P
2x1
19S+36P