Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za putničke agencije. Analizirati istorijski razvoj putničkih agencija u Crnoj Gori i državama Evropske Unije. Upoređivati uticaje između putničkih agencija i ostalih činilaca u turističkom sistemu. Kreirati aktivnosti u procesu strategijskog upravljanja razvojem putničke agencije. Utvrditi paket aranžmane namijenjene ponudi selektivnog turizma. Razumjeti mjere i aktivnosti kontrole poslovanja i revizije poslovanja putničkih agencija.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA Š. VUČETIĆ

Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA2x1
37B+15S+1P
1x1
37B+15S+1P

Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ana Djordjevic
2x1
18B+5S+3P
1x1
18B+5S+3P

Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će moći da sluša, čita, učestvuje u razgovoru, povezano govori i piše na francuskom jeziku na nivou B1-1 skale ZEO u kontekstu svoje struke (turizma i hotelijerstva)

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVONA JOVANOVIĆ2x1
10B+3S+2P
1x1
10B+3S+2P

Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DRAKULOVIĆ1x2
84B+28S+12P
SANELA PEJAKOVIĆ2x1
84B+28S+12P

Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA MORIC2x1
83B+28S+22P
SANJA PEKOVIĆ3x1
83B+28S+22P

Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

Ishodi učenja:

Studenti koji odslušaju predmet i polože ispit su osposobljeni da razumiju sadržaj računovodstvenih kategorija koje su sastavni dio poslovnih knjiga u hotelsko – turističkim preduzećima, kao i karakter računovodstvenih informacija koje su predstavljene u osnovnim finansijskim izvještajima. Program predmeta je prvenstveno orjentisan na osposobljavanje budućih menadžera u turizmu i hotelijerstvu da znaju prepoznati i koristiti računovodstvene informacije. Naglasak je na razvijanju kritičkog razmišljanja kod studenata sa ciljem da mogu povezivati teorijska znanja sa zahtjevima prakse. Ishodi učenja se mogu prepoznati u činjenici da će student biti sposoban da: - Razumije mjesto i ulogu računovodstvenog informacionog sistema u turizmu i hotelijerstvu, - Objasni poslovne promjene u hotelsko – turističkim preduzećima, - Samostalno evidentira poslovne promjene u poslovnim knjigama hotelsko – turističkim preduzećima, - Samostalno sastavlja osnovne finansijske izvještaje, - Razumije, čita i tumači pozicije iz osnovnih finansijskih izvještaja, - Ocijeni uspješnost poslovanja na osnovu teorijskih znanja i specifičnih uslova u kojima posluju hotelsko – turistička preduzeća.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA MANOJLOVIĆ


TATJANA STANOVČIĆ
3x1
81B+32S+31P

Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

Ishodi učenja:

- Poznaje i pravilno interpretira osnovne pojmove vezane za marketing u turizmu - Istražuje tržišne odnose ponude i tražnje u skladu sa novim trendovima u turizmu - Identifikuje i razumije elemente marketing aktivnosti u turističkoj industriji - Koristi instrumente marketing miksa u turizmu - Strateški usmerava i valorizuje marketing aktivnosti u turizmu - Stvara pretpostavke za rast konkurentnosti turističke destinacije i preduzeća u turizmu

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
85B+30S+19P
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ3x1
85B+30S+19P