Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za turističku politiku. Analizirati istorijski razvoj turističke politike u Crnoj Gori. Upoređivati uticaj pojedinih instrumenata turističke politike na razvoj turizma. Kreirati set stimulativnih mjera i aktivnosti turističke politike za različite vrste destinacija. Utvrditi smjer i intenzitet uticaja turističke politike na različitim nivoima. Razumjeti mjere i aktivnosti turističke politike u Evropskoj Uniji.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ

Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Razumije prostorne odnose turističkih kretanja; Definiše pojam, predmet proučavanja i zadatke i metode turističke geografije; Razumije povezanost turističke geografijesa drugim disciplinama; Analzira prirodne potencijale crnogorskog turizma; Razumije specifičnosti razvoja turizma u nacionalnim parkovima; Razumije vrijednost antropogenog nasljeđa u turizmu; Poznaje turističku tipologiju; Analizira različite vidove turizma, uopšte i u Crnoj Gori; Razumije turističku regionalizaciju /regije, subregije, zone/; Poznaje turističke regije Crne Gore.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA SIMOVIĆ2x3
177B+47S+14P
ĐURĐICA PEROVIĆ3x2
177B+47S+14P


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+2+0
Duplikat:

ANGAŽOVANO OSOBLJE


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
JELENA VUJOŠEVIĆ

Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na engleskom jeziku: 1. Govori o različitim vrstama smještaja u zemlji, da se “osmjehuje” dok razgovara telefonom 2. Radi na promovisanju mjesta iz kojeg dolazi, služi se marketinškim terminima 3. Govori o poslovima na aerodromima, daje informacije o niskobudžetnim letovima 4. Daje savjete o običajima u našoj zemlji, govori o nekim običajima u drugim zemljama Bilježi podatke neophodne pri rezervacijama, odgovara ljubazno na pitanja i zahtjeve

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DRAKULOVIĆ1x3
177B+19S+3P
SANELA PEJAKOVIĆ2x2
177B+19S+3P

Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na ruskom jeziku: 1. Razumije izraze i riječi koji se često upotrebljavaju; 2. Informiše gosta o lokalnim restoranima i kafićima i njihovoj ponudi; 3. Savjetuje goste prilikom izbora i pojasni sastojke nekih od lokalnih jela; sastavi dnevnu ponudu jela na ruskom jeziku; 4. Upozna turiste sa mogućnostima bavljenja određenim sportovima i pozove ih na sportski događaj; 5. Pomogne gostima / turistima u slučaju bolesti ili povrede; 6. Pomogne gostima / turistima prilikom razgovora sa ljekarom; 7. Pokaže turistima gdje se nalaze apoteke, bolnica ili hitna pomoć ; 8. Organizuje prevoz turista do aerodroma i da informacije o datumu i vremenu odlaska; 9. Pozdravi se sa turistima na aerodromu i izrazi zahvalnost za posjetu.

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA2x1
94B+3P
1x1
94B+3P

Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Ishodi učenja:

Student će naučiti: 1. Govoriti o raznim oblicima stanovanja. 2. Govoriti u prošlom vremenu o svom djetinjstvu. 3. Govoriti o izletima i preporučivati ih. 4. Govoriti o ishrani, davati savjete u imperativu. 5. Sastaviti kraću ponudu za određenu destinaciju.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ana Đorđević
2x1
24B+9S
1x1
24B+9S

Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da sluša, čita, učestvuje u razgovoru, povezano govori i piše na francuskom jeziku na nivou A2-2 skale ZEO u kontekstu svoje struke (turizma i hotelijerstva).

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVONA JOVANOVIĆ2x1
21B+7S
1x1
21B+7SSemestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da na italijanskom jeziku: - govori o prošlim i budućim događajima - odgovori na jednostavna pitanja koja se tiču dotadašnjeg obrazovanja i radnog iskustva - razumije i koristi osnovne termine u vezi s putovanjima - razumije i koristi osnovne termine iz oblasti gastronomije - pročita kraći i jednostavan pisani materijal poput jelovnika, redova vožnje, brošura ili dijaloga iz svakodnevnog govora - se sporazumijeva u uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA LUBURIĆ

Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog kursa student će pokazati sposobnost da: 1. Definiše osnovne statističke pojmove. 2. Prikupi, uredi i u tabelama kao i grafički prikaže sakupljene statističke podatke 3. Koristi i tumači osnovne statističke pokazatelje. 4. Razlikuje i pravilno primijenjuje statističke tehnike i metode. 5. Primijeni osnovne metode deskriptivne statistike na konkretnom primjeru. 6. Provede jednostavnu statističku analizu prikupljenih podataka i da pravilno interpretira dobijene rezultate.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA MANOJLOVIĆ
1x3
177B+60S+17P
SAŠA VUJOŠEVIĆ2x2
177B+60S+17P