Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Definise osnovne pojmove ekonomije u turizmu 2) Objasni model ponude i potražnje u sektoru turizma i ugustiteljstva 3) Razlikuje osnovne karakteristike tržišta savršene konkurencije i monopola u turizma i ugustiteljstva 4) Definise osnovne pojmove makroekonomije 5) Objasni model agregatne ponude i potražnje u turizma i ugustiteljstva 6) Definise teoriju komparativnih prednosti

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA SIMOVIĆ2x3
177B+19S+2P
SANJA PEKOVIĆ3x2
177B+19S+2P


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa Osnovi turističkog informacionog sistema, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Kreira logički dizajn sa dijagramima tokova podataka (DTP) za informacioni sistem sa definisanim parametrima; 2. Tumači princip funkcionisanja odredjenog Informacionog sistema na osnovu (DTP) na različitim nivoima dekompozicije; 3. Struktuira rječnik podataka za specificirane tokove podataka; 4. Kreira tabele u bazama podataka i povezuje tabele po ključevima; 5. Vrši jednostavne obrade podataka kroz kreiranje upita (queries) i izvještaja (reports); 6. Primjenjuje znanje iz baza podataka za kreiranje primjera informacionog sistema u turizmu i hotelijerstvu; 7. Objasni osnovne koncepte i prednosti web informacionih sistema.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAKIČEVIĆ1x4
177B+24S
IRENA OROVIĆ2x2
177B+24S

emestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

Ishodi učenja:

Definiše i razumije turizam kao prostorni, sociološki ekonomski fenomen; Analizira i pojašnjava faktore turizma /tražnje, ponude, komunikativne, receptivne, posredničke/; Razumije kategorizaciju smještajnih kapaciteta u Crnoj Gori; Razumije specifičnosti turističkog tržišta; Analizira elastičnost turističke tražnje i neelastičnost ponude; Razumije pozitivne i negativne efekte turizma; Obrazlaže ekonomske i neekonomske funkcije turizma; Definiše kapacitet nosivosti; Razumije održivi turizam i upravljanje turističkim resursima; Razumije osnove marketinga u turizmu; Definiše turističku politiku; Analizira odnos globalizacije i turizma; Poznaje vrste istraživanja u turizmu i načine statističkog praćenja turističkog prometa.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA SIMOVIĆ2x3
177B+46S+17P
ĐURĐICA PEROVIĆ3x2
177B+46S+17P

Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na engleskom jeziku: 1. Opiše svoje vještine i napravi upitnik o vještinama 2. Govori o različitim destinacijama, različitim običajima, opisuje destinacije 3. Opisuje paket aranžmane, organizuje pakat aranžmane 4. Govori o razlozioma zbog kojih ljudi putuju i o novcu kojeg troše na putovanja 5. Prepozna potrebe turista, osmisli neki proizvod, predstavi ga javnosti 6. Opisuje različita zanimanja na putničkim brodovima

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DRAKULOVIĆ1x3
177B+14S+2P
SANELA PEJAKOVIĆ2x2
177B+14S+2P

Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da sluša, čita, učestvuje u razgovoru, povezano govori i piše na francuskom jeziku na nivou A2-1 skale ZEO u kontekstu svoje struke (turizma i hotelijerstva).

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVONA JOVANOVIĆ2x1
20B+6S
1x1
20B+6S

Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da na italijanskom jeziku: - razumije nejčešće korištene riječi i izraze iz područja neposrednog ličnog interesa i konkretne okoline, ukoliko sagovornik govori polako i razgovjetno; - se služi jednostavnim frazama i prostim rečenicama da bi opisao porodicu, prijatelje i mjesto u kojem živi; - postavlja i odgovara na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama (da se predstavi, izvini, zahvali ili odgovori na izraze zahvalnosti, prihvati ili odbije poziv/ponudu, objasni gdje se šta nalazi u vremenu i prostoru); - pročita kraći tekst i odgovori na pitanja u vezi s njim; - napiše kratku razglednicu ili e-mail; - ispuni formulare ličnim podacima; - se obrati osobi kojoj persira ("Forma di cortesia"); - govori o prošlim i budućim događajima; - odgovori na jednostavna pitanja koja se tiču dotadašnjeg obrazovanja i radnog iskustva; - razumije i koristi osnovne termine u vezi s putovanjima; - razumije i koristi osnovne termine iz oblasti gastronomije; - pročita kraći i jednostavan pisani materijal poput jelovnika, redova vožnje, brošura ili dijaloga iz svakodnevnog govora; - se sporazumijeva u uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA MUŠURIĆ
2x1
44B+14S+2P
1x1
44B+14S+2P

Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

Ishodi učenja:

Student će naučiti: 1. Predstaviti sebe i drugoga. 2. Da razumije jednostavniji jelovnik i preda porudžbinu u lokalu. 3. Da dočeka gosta i ponudi ga hranom i pićem. 4. Da komunicira u različitim prodavnicama. 5. Da daje naredbe u imperativu. 6. Da stekne osnove međukulturnog komuniciranja.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ana Đorđević
2x1
24B+2S
1x1
24B+2S

Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0


Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na ruskom jeziku: 1. Predstavi sebe i svoje zanimanje turistima / gostima i pruži osnovne informacije o turističkoj agenciji / hotelu u kojem radi;2. Objasni turistima / gostima hotela gdje se u gradu nalaze kulturno-istorijski spomenici i institucije i objasni put i pravac kretanja; 3. Pomogne turistima prilikom registracije u hotelu ili odmaralištu i opiše sobe i njihov sadržaj prostim rečenicama i jednostavnim izrazima; 4. Informiše turiste o dodatnim uslugama u hotelu i radnom vremenu službi; 5. Povede razgovor o hobijima i da savjet turistima kako da najbolje provedu svoje slobodno vrijeme; 6. Sastavi plan događaja u hotelu. 7. Pročita i napiše kraći tekst ili e-mail u vezi sa slobodnim smještajnim kapacitetima.

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA2x1
92B+3S+1P
1x1
92B+3S+1P