Termin predavanja je petak od 9 sati.

Termin za vjezbe je petak od 11 sati.

Studenti preko svog predstavnika ce moci kontaktirati saradnika a termin za konsultaciju je petkom nakon predavanja.