Semestar: 2   ECTS: 4.5   Status: Obavezan   Fond: 2+2+0
Angažovano osoblje: prof. dr Đina Božović, mr Milena Đokić

Ishodi učenja: Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: -Objasniti diobu somatskih i polnih ćelija, kao i stvaranje polnih ćelija i oplodnju -Predstaviti strukturu i funkciju genetičkog materijala -Opisati zakone nasleđivanja, odnosno prenošenje naslednih osobina s generacije na generaciju -Razdvojiti genetičku ulogu i faktor spoljašnje sredine u determinaciji nekog svojstva -Ukazati na promjene u hromozomima kao izvoru genetičke varijabilnosti -Upotrijebiti stečena znanja iz genetike kao osnovu za praćenje nastave iz oplemenjivanja domaćih životinja.