Semestar: 2   ECTS: 4.5   Status: Obavezan   Fond: 3+2+0
Angažovano osoblje: prof. dr Mirjana Bojanić-Rašović

Ishodi učenja: Nakon položenog ispita studenti će biti u mogućnosti da: - Opišu osnovna morfološka svojstva mikroorganizama - Objasne ekološke faktore koji djeluju na mikroorganizme, međusobni odnos mikroorganizama, njihov odnos sa drugim organizmima, način ishrane i metabolizam mikroorganizama, rast i razmnožavanje mikroorganizama, kretanje mikroorganizama, način svrstavanja mikroorganizama u sistematske kategorije - Analiziraju životna staništa mikroorganizama - Protumače patogenost mikroorganizama i imunitet životinja - Ispituju osnovne osobine mikroorganizama - Analiziraju značaj korisnih i štetnih mikroorganizama u procesu proizvodnje stočne hrane, u varenju hrane preživara, u proizvodnji i preradi mlijeka, mesa i jaja - Primijene korisne mikroorganizme u poljoprivredi i prehrambenoj industriji - Opišu mikroorganizme koji izazivaju zarazne bolesti životinja - Organizuju mjere zaštite od patogenih i drugih štetnih mikroorganizama i parazita.