Semestar: 4   ECTS: 7   Status: Obavezan   Fond: 3+1+1
Angažovano osoblje: prof.dr Nenad Đorđević, dr Dušica Radonjić, Jelena Vukčević

Ishodi učenja: Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti i procjeni hranljive vrijednosti hraniva i potrebe svinja, živine i konja, • Opisati najvažnije osobine krmiva koja se koriste u ishrani nepreživara, • Izračunati potrebe različitih kategorija svinja, živine i konja za pojedinim hranjivim tvarima i energijom • Kreirati krmne smjese i balansirati obroke za sve kategorije svinja, živine i konja • Organizovati i primijeniti razlicite tehnike hranjenja