Semestar: 2   ECTS: 4    Status: Izborni    Fond: 2+2+0
Angažovano osoblje: prof. dr Jelena Latinović, prof. dr Sanja Radonjić