Semestar: 2   ECTS: 4   Status: Izborni   Fond: 3+1+0
Angažovano osoblje: prof. dr Božidarka Marković, mr Milena Đokić
Ishodi učenja: Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Opisati proizvodne sisteme u kojima se drže autohtone rase domaćih životinja • S visokim nivoom odgovornosti sagledavati važnost diverziteta genetičkih resursa domaćih životinja za proizvodnju dovoljnih količina hrane i očuvanje životne sredine, • Izračunavaju efektivnu veličine populacije; utvrde stepen ugroženosti neke populacije, izvrše karakterizaciju (fenotipsku i genetičku). • Prepoznaju autohtone rase domaćih životinja u Crnoj Gori • Poznaje mogućnosti održivog korišćenja i konzervacije autohtonih i drugih ugroženih rasa domaćih životinja