Semestar: 2   ECTS: 5   Status: Obavezan  Fond: 3+1+0
Angažovano osoblje: prof. dr Biljana Lazović, dr Mirjana Adakalić