Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N

Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N

Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2++3
Duplikat: N

Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N

Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: -ovlada osnovnim terminima farmaceutske struke, -demonstrira vještinu čitanja i razumijevanja pisanog teksta iz farmaceutske struke na nivou B2.1, -demonstrira vještinu slušanja i razumijevanja govorenog teksta iz farmaceutske struke na nivou B2.1, -ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na nivou B2.1, -koristi jezičke vještine karakteristične za jezik farmaceutske struke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOSTIĆ
DRAGANA ČARAPIĆ

Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
 

Nakon položenog ispita, student će moći da: -razlikuje, razumije i koristi farmaceutsku terminologiju na engleskom jeziku koja se odnosi na vitamine, suplemente i minerale, hiperholesterolemiju, uticaj ljekova na organizam, botaniku, mikrobilologiju i imuni sistem, - prepozna i koristi različite tipove zavisnih rečenica: odnosne, vremenske, uzročne, namjerne, posljedične, kao i inverziju za naglašavanje određenih djelova rečenice, - postavlja i odgovara na pitanja u formalnom kontekstu, kao što su poslovni sastanci, - usmeno prezentuje dodijeljenu stručnu temu na engleskom jeziku - samostalno koristi stručnu literaturu na engleskom jeziku.

PRIKAŽI JOŠ

ANGAŽOVANO OSOBLJE


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ1x1
23B+9S
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x1
23B+9S