FORMALNI UGOVORI

Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
ZORAN RAŠOVIĆ
SNEŽANA MILADINOVIĆ

ALTERNATIVNO  RJEŠAVANJE SPOROVA

Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
BILJANA ĐURIČIN


GRAĐANSKO DOKAZNO PRAVO

Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
BILJANA ĐURIČIN