Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
DRAGAN RADONJIĆ4x1
20B
1x1
20B

Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
NIKOLA DOŽIĆ4x1
20B
BALŠA KAŠĆELAN1x1
20B

Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija

DRAŽEN CEROVIĆ4x1
20B
BALŠA KAŠĆELAN1x1
20B

Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
VLADIMIR SAVKOVIĆ4x1
20B
BALŠA KAŠĆELAN1x1
20B

Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N

Ishodi učenja:

povezivanje teorijskog i praktičnog znanja

ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MARKO DOKIĆ4x1
20B
1x1
20B

Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N

Ishodi učenja:

povezivanje teorijskog i praktičnog znanja

ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
GORDANA PAOVIĆ- JEKNIĆ4x1
20B
1x1
20B

Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N

Ishodi učenja:

povezivanje teorijskog i praktičnog znanja

ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MAJA KOSTIĆ-MANDIĆ4x1
20B
1x1
20B

Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N

Ishodi učenja:

povezivanje teorijskog i praktičnog znanja

ANGAŽOVANO OSOBLJE

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
VLADIMIR SAVKOVIĆ4x1
20B
1x1
20B