Semestar: 2    ECTS: 3   Status: Obavezan    Fond: 2+1+0
Angažovano osoblje: dr Igor Pajović, docent
Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Razumije morfološku i anatomsku strukturu nematoda 2. Objasni odnos nematoda i drugih živih bića, posebno vektora 3. Determiniše najznačajnije fitofagne nematode 4. Upotrebljava znanje u cilju preventivne i kurativne zaštite biljaka od nematoda 5. Koristi hemijske mjere prilikom suzbijanja nematoda