Semestar: 2    ECTS: 5    Status: Obavezan    Fond: 3+0+1
Angažovano osoblje: dr Igor Pajović, docent