Semestar: 6   ECTS: 6    Status: Izborni   Fond: 3++2
Angažovano osoblje: prof. dr Slavko Mirecki,  mr Milena Đokić, Aleksandar Martinović