Semestar: 6    ECTS: 5   Status: Obavezan    Fond: 3+1+0
Angažovano osoblje: dr Danijela Raičević