Semestar: 2      ECTS: 3     Status: Obavezan       Fond: 2+1+0
Angažovano osoblje: prof. dr Sanja Radonjić

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave je da studenti savladaju segment opšte i posebne akarologije (ekonomski značajnih vrsta grinja i predatorskih grinja), savladaju vještine prepoznavanja vrsta i simptome oštećenja koja prave, da bi se osposobili za donošenje odluke o načinu i vremenu suzbijanja.

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: prepozna simptome oštećenja koje izazivaju grinje na gajenim biljkama i različitim biljnim organima, razlikuje simptome napada koje na biljkama izazivaju grinje koje pripadaju različitim familijama, prepozna ekonomski najznačajnije vrste grinja, razlikuje štetne i korisne (predatorske) grinje, utvrdi intenzitet napada, donese  odluku o pravovremenom načinu i vremenu suzbijanja