PARALELNI I DISTRIBUIRANI SISTEMI 
Predavanja: MILUTIN RADONJIĆ

PROGRAMABILNE PLATFORME
Predavanja: MILUTIN RADONJIĆ

DIGITALNI FILTRI
Predavanja: BUDIMIR LUTOVAC 

MIKROTALASNA TEHNIKA
Predavanja: BUDIMIR LUTOVAC