Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA RADOVANOVIĆ2x1
5B
1x1
5B

Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ2x1
3B
ANKA BURIĆ2x1
3B
VESNA BOŠKOVIĆ2x1
3B


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ2x1
5B
ANKA BURIĆ2x1
5B
VESNA BOŠKOVIĆ2x1
5B

Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVO PETRIČEVIĆ2x1
2B
ANKA BURIĆ2x1
2B
VESNA BOŠKOVIĆ2x1
2B